top of page

Klubbens sponsorer

Trygfonden.png

10 redningsveste til brug i de nyerhvervede kanoer

læs mere her

FR_logo_byline_RGB_A4.jpg

26300 kroner til ny kajak

læs mere her

AURA, Støttegrafik - lokalværdipulje.jpg

5000 kroner til nye bukke

læs mere her

Nordeafonden.jpg

46800 kroner til to nye kajakker

læs mere her

Gantrup Byggemarked - logo.png

Gantrup byggemarked har sponsoreret diverse materialer til klubbens vedligehold.

Derudover har Gantrup Byggemarked igen ved udvidelsen af bådehuset i 2022 ydet stor service og velvillighed mht levering af materialer.

dgi-logo.png

40000 kroner til udvidelse af bådehuset

læs mere her

21000 kroner til nye kajakker

læs mere her

10000 kroner til ny kajak

læs mere her

DIF - logo.png
St├©ttet-af-Brugsforeningen-TRYG-logo-ne

20000 kroner til to spritnye kajakker

Læs mere her

25000 kroner til ny bådebro

Læs mere her

19-12-23

Gammel Rye Kajakklub får 10 redningsveste fra TrygFonden

TrygFonden har lige før jul bevilget 10 redningsveste til Gammel Rye Kajakklub med udgangspunkt i fondens mål ”Respekt for vand”.

For at skabe fællesaktiviteter for især børnefamilierne har Gammel Rye Kajakklub i 2023 udvidet sin flåde af kajakker med to kanoer.

For at opfylde klubbens interne krav om anvendelse af redningsveste ved brugen af kanoerne søgte klubben TrygFonden om redningsveste til både børn og voksne til brug ved familieudflugter i de nye kanoer.

Klubben forventer at modtage redningsvestene, så de kan bruges fra sæsonstarten først i det nye år.

Redningsveste
Ny kajak Friluftsraadet

21-12-22

Tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

Som svar på jeres ansøgning vedrørende Zegul Arrow Nuka havkajak har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et tilskud til udstyr til klubbens aktiviteter, så flere kan få oplevelser på vandet året rundt.
Til havkajak, pagaj mv.

 

Tilskuddet er på 26.300 kr. ud af et samlet budget på 26.330 kr.
 

Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:

 

Klubben har oplevet medlemsfremgang og har pt. 240 medlemmer. Frivillige står for planlægning, drift og vedligehold.

Udvidelse af bådehuset
Aura - bukke

30-10-22

Gammel Rye Kajakklub udvider bådehuset

Gammel Rye Kajakklub har netop færdiggjort en 50 % udvidelse af klubbens bådehus. Udvidelsen er udført primært ved hjælp af medlemmernes frivillige arbejdskraft og 135.000 kr. i økonomisk støtte fra Skanderborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg, DIF og DGI’s foreningspulje og Auras Lokalværdipulje.  

 

Klubben har desuden modtaget 46.800 kr. i støtte fra Nordea-fonden til indkøb af to nye havkajakker.

 

Behovet for et større bådehus og flere kajakker skyldes en stigende interesse for at deltage i klubbens aktiviteter, især i corona-perioden. Det har medført en kraftig stigning i antallet af medlemmer. I løbet af 2020 og 2021 er klubben vokset fra 176 til 235 medlemmer.

 

Gammel Rye Kajakklubs medlemmer består af en bred skare af unge, midaldrende og ældre, som ror meget flittigt på Gudenåen og søerne i lokalområdet. Dels for at få nogle spændende naturoplevelser, men også for at motionere og deltage i et socialt fællesskab.

 

Gammel Rye Kajakklub blev stiftet i 1998 efter initiativ af lokale kajakroere, og har hjemme ved et sving på Gudenåen på Odderholm lidt syd for Gammel Rye. Grundstenen til klubbens bådehus blev lagt i 2003 og året efter fandt indvielsen sted. Nu er bådehuset så blevet halvandet gange større.

En af de nye kajakker tages ud af det udvidede bådehus.jpg
Udvidelsen er udført i dansk lærketræ, som det eksisterende bådehus.jpg

Udvidelsen er udført i dansk lærketræ som det eksisterende bådehus

En af de to nye kajakker bæres ud

AURA, Støttegrafik - lokalværdipulje.jpg

04-12-21

Tak til AURAs Lokalværdipulje for 5.000 kr. til nye bukke til vores vaskeplads.
Gammel Rye Kajakklub har gennem længere tid ønsket at få nye bukke til at oplægge
vores kajakker på, når de bliver vasket og rengjort.
Vi søgte derfor AURAs Lokalværdipulje om et tilskud til materialer til nye bukke.
Vi har været så heldige at modtage 5.000 kr. fra AURAs Lokalværdipulje, som i
forbindelse med en arbejdsdag i klubben i november blev omsat til nye bukke, som
matcher den udvidelse af vores bådehus, som vi er i gang med.

Billede af de færdige bukke.jpg
Brug af de nye bukke, 1.jpg

17-11-2020

Gammel Rye Kajakklub har fået nye kajakker

Gammel Rye Kajakklub oplevede efter lempelsen af coronarestriktionerne først på sommeren en øget interesse for at blive medlem i klubben. Samtidig betød coronaen, at klubbens medlemmer roede endnu flere ture end normalt på Gudenåen og søerne i området. 

Med håndsprit og håndsæbe i bådehuset turde medlemmerne godt ro enten enkeltvis eller i små grupper for at nyde den flotte natur i området, men også for at holde humøret oppe. 

Det betød, at der var mere brug for klubbens kajakker til sikkerheds- og færdighedskurser for især nye medlemmer, samtidig med at der var en øget efterspørgsel på kajakkerne fra klubbens øvrige medlemmer.

Gammel Rye Kajakklub søgte derfor DIF/DGI og Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune om tilskud til indkøb af nye kajakker. Begge steder blev ansøgningerne modtaget meget positivt og klubben har derfor modtaget 21.000 kr. fra DIF/DGIs foreningspulje og 10.500 kr. fra Folkeoplysningsudvalget til indkøb af to nye kajakker.

Kajakkerne blev hurtigt købt og taget i brug.

To af klubbens medlemmer i de nye kajakk

To af klubbens medlemmer i de nye kajakker

02.11.2019

Gammel Rye Kajakklub har fået 20.000 kr. i støtte fra Ry Puljen til indkøb af to nye kajakker.

Gammel Rye Kajakklub har i de seneste år haft et stigende antal medlemmer. Klubbens medlemmer består af en bred skare af unge, voksne og seniorer, flest motionister men også mere seriøse roere, der har det til fælles, at de nyder den skønne natur i lokalområdet.

I 2016 roede klubbens medlemmer 1.081 ture på sammenlagt 11.234 km. I 2018 var dette tal steget til 1.876 ture på sammenlagt 20.655 km. De fleste af turene er roet på Gudenåen, Mossø, Gudensø, Birksø og Julsø.

I 2019 har medlemstallet også været stigende og klubbens behov for kajakker har derfor været stigende.  Med støtten fra Ry Puljen har klubben kunnet indkøbe to stabile og sikre havkajakker, som allerede er taget i brug. 

Billede_af_de_nye_kajakker_på_taget_af_W

07.05.2019

Gammel Rye Kajakklub har fået godt 10.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje til indkøb af en ny havkajak. Havkajakken blev indviet ved sæsonstarten i klubben den 3. maj 2019.

Behovet for en ny havkajak er opstået, da Gammel Rye Kajakklub har fået flere nye medlemmer. Nye medlemmer er selvfølgelig en positiv ting, men det betyder også et større slid på klubbens kajakker, især ved introduktions- og sikkerhedskurser. Klubben havde derfor søgt om tilskud til indkøb af en ny robust havkajak.

Gammel Rye Kajakklub har modtaget bevillingen fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i landets idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje støtter lokale projekter i idrætsforeninger, for eksempel i forbindelse med medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljens midler kommer fra de såkaldte ”Spillehalsmidler”, der er afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Gammel Rye Kajakklub har 169 medlemmer. Klubben blev stiftet i 1998 efter initiativ af lokale kajakroere, og i 2004 kunne klubben indvie bådehuset på Odderholm lidt syd for selve Gammel Rye. Klubben har et bredt udvalg af både turkajakker og havkajakker, pagajer, veste og andet udstyr. Klubbens medlemmer består af en bred skare af unge og gamle, motionister og lidt mere seriøse, der alle har det til fælles, at de nyder den skønne natur i lokalområdet.

Klubbens aktiviteter kan følges på klubbens hjemmeside www.grkk.dk 

Den nye kajak, 4. maj 2019.jpg
Instruktionskursus_for_begyndere_på_Gude

Klargøring af den nye kajak

Instruktionskursus for begyndere

November 2017

Gammel Rye Kajakklub takker for støtte til ny bådebro

 

Gammel Rye Kajakklub har modtaget 25.000 kroner fra Ry Puljen. Pengene er allerede brugt, klubben har nemlig fået en ny tiltrængt bådebro.

 

Gammel Rye Kajakklub er en mindre klub med en meget bredt sammensat medlemsskare. Klubbens formål er gennem kajaksejlads at give lokale mulighed for naturoplevelser, motion, fællesskab og tursejlads.

 

Kajakklubbens bådehus ligger med adgang direkte til Gudenåen. I 2016 opdagede klubbens medlemmer, at deres bådebro var ved at rådne, hvilket var et stort problem. For uden bådebro, ingen kajakker på vandet.

 

Kajakklubben var så heldig, at Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune i foråret 2017 valgte at give et tilskud på 40% af udgiften til en ny bådebro, hvilket klubbens medlemmer var meget glade og lettede over. 

Kajakklubben turde derfor bede et lokalt firma udskifte den gamle bro og lave en ny i sommeren 2017. En udgift på knap 100.000 kroner.

 

Udgiften til bådebroen var dog stadig en stor mundfuld for Gammel Rye Kajakklub, så de valgte at søge Ry Puljen om støtte til en del af restbeløbet. Det har de nu fået. Ry Puljen har ydet klubben en støtte på 25.000 kr. til broen. Det vil klubbens medlemmer gerne sige en stor tak for.

Billede_1_fra_arbejdslørdag_4.11.2017.JP
Billede fra torsdagsroning.JPG

Vores flotte nye bådebro

torsdagsroning - her nogle af klubbens seniorer

To kajakker
DGI og DFI
Ny bådebro
To nye kajakker 202o
bottom of page