top of page

Gl. Rye Kajakklub’s licenskrav – hvad skal man kunne?

 

C-licens krav: (EPP 1-niveau)

 

Basale krav:

 • Minimumsalder 12 år ved kursusstart

 • Medlemmer under 18 år skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre

 

Følgende teknikker skal kunne vises og beherskes:

 • Svømme 200 m. (svømmehal eller sø)

 

Tur- og havkajak:

 • Indstille kajak (korrekt rostilling)

 • Ind- og udstigning af kajak ved kyst og bro

 • Alm. roteknik, pagajføring

 • Rotag og stoptag (frem og tilbage)

 • Styretag (frem og tilbage + kombination)

 • Ro i 8-tal / slalomroning

 • Rortag (Agterror)

 • Sideforflytning (Træktag)

 • Lavt støttetag

 • Efter kæntring: Tømme vandfyldt kajak på lavt vand

 

Havkajak:

 • Efter kæntring: Makkerredning med roeren ude af kajakken (blive reddet og redde anden roer) på dybt vand

 

Kendskab til:

 • Udstyr (kajak, beklædning, sikkerhedsudstyr)

 • Forholdsregler i. f. t. vind, vejr, bølger, årstid (vandtemperatur)

 • Grundlæggende færdselsregler på vandet (trafik og natur)

 

Detaljerne af ovenstående er beskrevet i ”Instruktørkort for C-licens”.

 

B-licens krav: (EPP 2-niveau)

 

Basale krav:

 • Minimumsalder 12 år

 • Medlemmer under 18 år skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre

 • C-licens teknikker og kundskaber skal kunne beherskes

 • Roet min. 100 km. inden for et år (foregående 365 dage)

 

Desuden skal følgende teknikker kunne vises og beherskes:

 • Svømme 600 m. i søen

 • Svømme 100 m. i søen med kajak og pagaj

 

Tur- og havkajak:

 • Kantning

 • Sideforflytning (8-tals-tag)

 • Telemarksving

 • Sculling

 • Højt støttetag

 

Havkajak:

 • Dobbelt makkerredning på dybt vand

 • Eskimoredning (T-redning) på dybt vand

 • Tømme vandfyldt kajak på dybt vand

 • Selvredning på dybt vand

 

Kendskab til:

 • Pakning af kajakker

 • Turplanlægning

 • Roning på åbent vand

 • Udstyr (kajak, beklædning, sikkerhedsudstyr)

 • Forholdsregler i. f. t. vind, vejr, bølger, årstid (vandtemperatur)

 • Færdselsregler på vandet, farvandsmarkeringer

 

Detaljerne af ovenstående er beskrevet i ”Instruktørkort for B-licens”.

 

A-licens krav:

 

Basale krav:

 • B-licens kundskaber skal kunne beherskes.

 • B-licens teknikker skal kunne beherskes i jævn til frisk vind.

 • Minimumsalder 15 år.

 • Medlemmer under 18 år skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre.

 • Navigation med kort og kompas.

 

Desuden skal følgende teknikker kunne vises og beherskes:

 • Selvredning inden for 4 minutter.

 • Teknikker ved redning af roer

 • Bugsering

 • Manøvrering i bølger

 • Landing i bølger og brænding

 

Kendskab til:

 • Basal turledelse

 • Stormredning

 • Alarmering og nødsignaler

 • Underafkøling og førstehjælp

 • Farvandsafmærkninger, fyr, båker, læsning af søkort.

 

Detaljerne af ovenstående er beskrevet i ”Instruktørkort for A-licens”.

bottom of page